news

新聞中心

訊息發佈

聖暉工程公佈105年06月份營收 

單月營收新台幣881,778仟元

 

聖暉工程科技股份有限公司今(7)日公佈105年06月份合併公司營業額為新台幣881,778仟元,較104年06月份合併公司營業額新台幣909,308仟元減少3.03%。

 

聖暉工程105年1-6月份合併公司累計營業額約為新台幣3,984,649仟元,較104年1-6月份合併公司累計營業額新台幣3,484,382仟元增加14.36%。

 

 

* 下表為未經會計師查核或核閱之自結數字                                                    

資料來源 : 財務處

 

2016年合併營業收入淨額

項目本月去年同期增減金額增減百分比本年累計去年累計增減金額增減百分比
一月 582,304 456,764 125,540 27.48 582,304 456,764 125,540 27.48
二月 434,837 335,905 98,932 29.45 1,017,141 792,669 224,472 28.32
三月 783,569 561,614 221,955 39.52 1,800,710 1,354,283 446,427 32.96
四月 563,542 632,683 -69,141 -10.93 2,364,252 1,986,966 377,286 18.99
 五月 738,619 588,108 150,511 25.59 3,102,871 2,575,074 527,797 20.5
 六月 881,778 909,308 -27,530 -3.03 3,984,649 3,484,382 500,267 14.36
 七月                
八月                
九月                
十月                
十一月                
十二月